Logo HJBP
Logo HJBP

Danh sách chứng chỉ cho pin lithium

Mô hìnhR. Tập. (V)Mũ lưỡi trai. mAhGiấy chứng nhậnT * W * H (mm)Chi tiết
LP0144613.7180SIÊU ÂM0.1 * 44 61 *PQ
LP0228173.745UN38.32 * 28 19 *PQ
LP1020403.7750KC, UL(TUV)164210 * 20 42 *PQ
LP1020503.71000KC, CB, PSE, UL1642, UN38.3, ROHS, CE10 * 20 52 *PQ
LP1020553.71100KC, UL164210 * 20 57 *PQ
LP1022653.71500UL(TUV)164210 * 22 65 *PQ
LP1025253.7500CQC10 * 25 27 *PQ
LP1025303.7650UN38.310 * 25 32 *PQ
LP1025403.71200KC, CQC, UL(TUV)1642, CE, CB10 * 25 42 *PQ
LP1030403.71200KC, UL1642, CE, UN38.3, PSE10 * 30 42 *PQ
LP103040-3C3.71200KC, CB, UL1642, UL2054, WERCSmart, BIS10 * 30 42 *PQ
LP1030483.71400KC, ROHS, UN38.3, CE, UL(TUV)164210 * 30 50 *PQ
LP1034503.71800KC, UN38.3, PSE, ROHS, UL1642, CB10 * 34 52 *PQ
LP1034503.72000UL(TUV)1642, FCC, CE10 * 34 50 *PQ
LP1037593.72500IEC62133, UL164210 * 37 61 *PQ
LP1040503.72300KC, UN38.3, ROHS, UL(TUV)164210 * 40 52 *PQ
LP1040503.72400SIÊU ÂM10 * 40 52 *PQ
LP1040603.72800KC10 * 40 62 *PQ
LP1040603.73000SIÊU ÂM10 * 40 62 *PQ
LP1040653.73200KC10 * 40 67 *PQ
LP1050503.73000KC, UL1642, UN38.310 * 50 52 *PQ
LP1050603.7350010 * 50 62 *PQ
LP1050653.7400010 * 50 67 *PQ
LP1050803.75000SIÊU ÂM10 * 50 80 *PQ
LP1050853.75000UL1642, CB, UN38.310 * 50 87 *PQ
LP1055733.75000KC10 * 55 75 *PQ
LP1128403.71300UN38.311 * 28 42 *PQ
LP1139423.71800UN38.311 * 39 42 *PQ
LP1240403.72000KC, EN6213312 * 40 42 *PQ
LP1240603.73600KC12 * 40 62 *PQ
LP1246783.85600SIÊU ÂM12 * 46 80 *PQ
LP1318273.7500UN38.313 * 18 29 *PQ
LP1361983.78000CE13 * 61 100 *PQ
LP1520533.71500UN38.315 * 20 53 *PQ
LP2514163.735UN38.3, ROHS, CB, UL(TUV)1642, UL(TUV)20542.5 * 14 18 *PQ
LP2852723.71000UL(TUV)16423 * 52 74 *PQ
LP3011203.740SIÊU ÂM3 * 11 20 *PQ
LP3015253.780KC3 * 15 27 *PQ
LP3020203.785UN38.33 * 20 22 *PQ
LP3025253.7140UN38.33 * 25 27 *PQ
LP3030403.7320KC3 * 30 42 *PQ
LP3030483.7400UN38.33 * 30 50 *PQ
LP3030553.7500KC, UN38.3, UL16423 * 30 57 *PQ
LP3039973.71500UN38.33 * 39 99 *PQ
LP3827303.7280UN38.3, ROHS3.8 * 27 32 *PQ
LP3880853.83800CB, UL1642, UL2054, UN38.33.8 * 80 87 *PQ
LP4010123.730UN38.34 * 10 14 *PQ
LP4010423.7100KC4 * 10 44 *PQ
LP4011203.755KC, CB, UL16424 * 11 22 *PQ
LP4012303.7110KC4 * 12 32 *PQ
LP4012353.7120KC, UL16424 * 12 37 *PQ
LP4014303.7120KC4 * 14 32 *PQ
LP4014303.7130KC4 * 14 32 *PQ
LP4020653.7550KC4 * 20 67 *PQ
LP4025353.7300UN38.34 * 25 37 *PQ
LP4027803.71000KC, UL(TUV)1642, ROHS, UN38.34 * 27 82 *PQ
LP4028953.71200KC4 * 28 97 *PQ
LP4029343.7350KC, UN38.34 * 29 36 *PQ
LP4032743.71000SIÊU ÂM4 * 32 74 *PQ
LP4050853.72000UL(TUV)16424 * 50 87 *PQ
LP4417223.7110UL(TUV)16424.4 * 17 22 *PQ
LP4434413.7650KC4.4 * 34 43 *PQ
LP4620353.7320UL(TUV)16424.6 * 20 35 *PQ
LP5012253.7110UL(TUV)1642, UN38.35 * 12 25 *PQ
LP5013183.755UL(TUV)1642, UN38.35 * 13 20 *PQ
LP5014473.7280KC, UN38.35 * 14 49 *PQ
LP5015353.7200KC5 * 15 37 *PQ
LP5018733.7700UN38.35 * 18 75 *PQ
LP5020253.7200KC5 * 20 27 *PQ
LP5020303.7250KC, CE, UL(TUV)16425 * 20 32 *PQ
LP5020353.7300KC, UN38.3, UL16425 * 20 37 *PQ
LP5020653.7700KC, UL(TUV)16425 * 20 67 *PQ
LP5022483.7500KC, UN38.3, UL16425 * 22 50 *PQ
LP5025303.7350KC5 * 25 32 *PQ
LP5025353.7400KC5 * 25 37 *PQ
LP5025453.7600KC5 * 25 47 *PQ
LP5027283.7360KC5 * 27 30 *PQ
LP5030353.7500KC, UL16425 * 30 37 *PQ
LP5030403.7600KC, UN38.35 * 30 42 *PQ
LP5030483.7750KC, CB, UN38.3, UL(TUV)1642, ROHS5 * 30 50 *PQ
LP5030703.71400UN38.35 * 30 72 *PQ
LP5036703.71500SIÊU ÂM5 * 36 70 *PQ
LP5037593.71200KC, UL1642, UN38.3, CE, CB5 * 37 61 *PQ
LP5038443.7900UL(TUV)16425 * 38 44 *PQ
LP5040403.7800KC5 * 40 42 *PQ
LP5050503.71500KC5 * 50 52 *PQ
LP5055733.72500KC, UL(TUV)16425 * 55 75 *PQ
LP5060903.73000KC, UL16425 * 60 92 *PQ
LP5234503.71000KC, CB, UN38.3, ROHS, UL(TUV)1642, UL(TUV)20545.2 * 34 52 *PQ
LP5515253.7170UN38.35.5 * 15 27 *PQ
LP5516563.7480UL(TUV)16425.5 * 16 58 *PQ
LP5520453.7450KC5.5 * 20 47 *PQ
LP6012353.7180UN38.36 * 12 37 *PQ
LP6012483.7250UN38.36 * 12 50 *PQ
LP6015353.7250KC, UN38.36 * 15 37 *PQ
LP6017203.7150KC6 * 17 22 *PQ
LP6017303.7250UN38.3, ROHS6 * 17 32 *PQ
LP6020253.7250UN38.36 * 20 27 *PQ
LP6020303.7300KC, UL1642, UN38.3, CA 65, CE, EN62133, ICE621336 * 20 32 *PQ
LP6020353.7400KC, UL1642, UN38.36 * 20 37 *PQ
LP6020403.7400KC6 * 20 42 *PQ
LP6020403.7450KC6 * 20 42 *PQ
LP6020473.7540KC6 * 20 49 *PQ
LP6025303.7450CE6 * 25 32 *PQ
LP6025353.7500KC, IEC62133, UN38.3, UL(TUV)16426 * 25 37 *PQ
LP6030303.7500KC, UL16426 * 30 32 *PQ
LP6030403.7680KC, UL16426 * 30 42 *PQ
LP6030483.7900KC, UL1642, UN38.3, IEC62133, CE6 * 30 50 *PQ
LP6034503.71200KC, UL16426 * 34 52 *PQ
LP6037593.71400UN38.3, IEC621336 * 37 61 *PQ
LP6040503.71500KC, UN38.3, UL16426 * 40 52 *PQ
LP6040603.71700KC, UL16426 * 40 62 *PQ
LP6040703.72000KC6 * 40 72 *PQ
LP6050603.72000KC6 * 50 62 *PQ
LP6050803.73000KC, UL(TUV)1642, CB, UN38.36 * 50 82 *PQ
LP6054733.73000KC6 * 54 75 *PQ
LP6060903.74000KC, UL(TUV)1642, ROHS, UN38.36 * 60 92 *PQ
LP6341693.72000KC, UN38.36.3 * 41 71 *PQ
LP6414473.7400KC6.4 * 14 49 *PQ
LP6514763.7900UN38.36.5 * 14 78 *PQ
LP6517253.7230KC6.5 * 17 27 *PQ
LP6525403.7650SIÊU ÂM6.5 * 25 40 *PQ
LP6530403.7800KC6.5 * 30 42 *PQ
LP6540603.71700UL(TUV)16426.5 * 40 60 *PQ
LP6540653.72000KC, UL1642, PSE, UN38.3, WERCSmart, CE, CB6.5 * 40 67 *PQ
LP6552723.73000UN38.3, UL(TUV)16426.5 * 52 72 *PQ
LP6867703.74000KC6.8 * 67 72 *PQ
LP7012403.7280ROHS7 * 12 42 *PQ
LP7015253.7200CE, UN38.3, ROHS, UL16427 * 15 27 *PQ
LP7013303.7200KC, ROHS, CE, CB, UN38.3, UL(TUV)16427 * 13 30 *PQ
LP7013393.7350UN38.37 * 13 41 *PQ
LP7013553.7500UN38.37 * 13 57 *PQ
LP7014353.7300UN38.37 * 14 37 *PQ
LP7014883.7850KC7 * 14 90 *PQ
LP7015353.7350UL(TUV)1642, CE, ROHS, UN38.3, IEC62133, PSE7 * 15 37 *PQ
LP7020253.7300KC, CE, CA 65, UN38.3, EN62133, UL(TUV)16427 * 20 27 *PQ
LP7020503.7800UN38.37 * 20 52 *PQ
LP7020603.7850KC, CE, UN38.37 * 20 62 *PQ
LP7022483.7700KC7 * 22 50 *PQ
LP7022483.7800KC7 * 22 50 *PQ
LP7022573.71000KC7 * 22 59 *PQ
LP7030483.71000KC, UL1642, CB, ROHS7 * 30 50 *PQ
LP7034403.71000KC, UN38.37 * 34 42 *PQ
LP7045783.72900CB7 * 45 80 *PQ
LP7060903.75000KC, UL16427 * 60 92 *PQ
LP7219443.7630KC UL(TUV)16427.2 * 19 46 *PQ
LP7513393.7350UL(TUV)1642, UN38.37.5 * 13 39 *PQ
LP7513553.7480UL(TUV)1642, UN38.3, CB7.5 * 13 55 *PQ
LP7516353.7380KC7.5 * 16 37 *PQ
LP7520353.7500KC7.5 * 20 37 *PQ
LP7534503.71300KC, UN38.37.5 * 34 52 *PQ
LP7560773.74800CB, UN38.3, UL16427.5 * 60 77 *PQ
LP7821503.7800KC7.8 * 21 52 *PQ
LP8013503.7500KC8 * 13 52 *PQ
LP8017353.7500KC, UN38.38 * 17 37 *PQ
LP8020303.7400KC, UL1642, PSE, UN38.38 * 20 32 *PQ
LP8020353.75008 * 20 37 *PQ
LP8020403.7600KC, UL(TUV)1642, CE, UN38.38 * 20 42 *PQ
LP8020503.7800KC, UL(TUV)1642, CB, UN38.3, CE8 * 20 52 *PQ
LP8022483.71000KC8 * 22 50 *PQ
LP8025283.7480KC, UL1642, UN38.3, CE, IEC621338 * 25 30 *PQ
LP8025283.7500KC, UL1642, UL2054, UL62368, PSE, CB8 * 25 30 *PQ
LP8025303.7600KC, UL16428 * 25 32 *PQ
LP8025353.7650UL(TUV)16428 * 25 35 *PQ
LP8030303.7700UL(TUV)16428 * 30 30 *PQ
LP8030353.7800KC, UN38.38 * 30 37 *PQ
LP8030403.7900KC8 * 30 42 *PQ
LP8030483.71200KC, UL(TUV)1642, CB, CE, ROHS8 * 30 50 *PQ
LP8031603.71800UL(TUV)16428 * 31 60 *PQ
LP8032733.72000UL(TUV)16428 * 32 73 *PQ
LP8034483.71300KC8 * 34 50 *PQ
LP8034503.71500KC, UL1642, CB, ROHS, BSMI, CE, UN38.38 * 34 52 *PQ
LP8040503.71800KC8 * 40 50 *PQ
LP8040503.72000UL(TUV)16428 * 40 52 *PQ
LP8040683.72500KC,UL16428 * 40 70 *PQ
LP8050803.74000KC8 * 50 80 *PQ
LP8051853.74000UN38.3, UL16428 * 51 87 *PQ
LP8322483.7920KC, UL(TUV)1642, UN38.3, EN621338.3 * 22 50 *PQ
LP8517683.7850KC, UL(TUV)16428.5 * 17 69 *PQ
LP8520253.7350SIÊU ÂM8.5 * 20 25 *PQ
LP9014283.7260KC, CE9 * 14 30 *PQ
LP9017443.7680KC9 * 17 46 *PQ
LP9020303.7500KC, UL(TUV)1642, UN38.3, CE9 * 20 32 *PQ
LP9020353.7600KC, UN38.39 * 20 37 *PQ
LP9021283.7500UN38.39 * 21 30 *PQ
LP9022483.71050UN38.3, CE9 * 22 50 *PQ
LP9025353.7800KC, UL16429 * 25 37 *PQ
LP9034503.71600KC9 * 34 52 *PQ
LP9517683.71200KC, UL(TUV)16429.5 * 17 69 *PQ
LP9550503.72800PSE, UN38.39.5 * 50 52 *PQ
LP9555653.75000KC, UL(TUV)16429.5 * 55 67 *PQ
LP60801303.78000KC, CB, UL16426 * 80 130 *PQ
LP186503.72200UN38.3, PQ
LP186503.72600ROHS, UN38.3, PQ
LP11621053.710000UN38.311 * 62 107 *PQ
LP30601003.72000KC, UN38.33 * 60 100 *PQ
LP40271103.71000KC, CB4 * 27 102 *PQ
LP30871253.85000SIÊU ÂM3 * 87 127 *PQ
LP33801103.84600SIÊU ÂM3.3 * 80 112 *PQ
LP67591043.85000UN38.3, ROHS, UL1642, GB31241, EN621336.7 * 59 104 *PQ
LP95591043.88000UN38.3, ROHS, UL1642, GB31241, EN621339.5 * 59 106 *PQ
LP301341123.87000SIÊU ÂM3 * 134 114 *PQ
LP321001003.85100SIÊU ÂM3.2 * 100 102 *PQ
LP321001253.86000SIÊU ÂM3.2 * 100 127 *PQ
LP321051153.86000SIÊU ÂM3.2 * 105 117 *PQ
LP321051403.87000SIÊU ÂM3.2 * 105 142 *PQ
LP331001203.86000SIÊU ÂM3.3 * 100 122 *PQ
LP102265-2P3.73000CE21 * 22 67 *PQ
LP103030-2P3.72000IEC62133, UN38.321 * 31 32 *PQ
LP162027-2P3.7700KC, CB, UN38.3, ROHS16 * 20 27 *PQ
LP503759-2P3.72400CB, UN38.311 * 37 62 *PQ
LP803060-2P3.73600CE, UN38.3, ROHS16 * 31 63 *PQ
LP706090-2P3.710000CE, UN38.3, ROHS14 * 60 92 *PQ
LP502025-4P3.7800KC, CB21 * 20 27 *PQ
LP185563-2S7.44000UN38.318 * 55 66 *PQ
LP414256-2S7.45500UN38.341 * 42 58 *PQ
LP604040-2S7.41000KC, CB, IEC62133, UN38.3, 13 * 40 43 *PQ
LP804262-2S7.42500UN38.316 * 42 64 *PQ
LP102050-2S7.41000KC20 * 20 53 *PQ
LP124060-2S7.41700KC, CB, UN38.312 * 40 63 *PQ
LP503450-2S7.41000KC, CB, ROHS10 * 34 52 *PQ
LP603030-2S7.4500KC, CB12 * 30 32 *PQ
LP804068-2S7.42500KC, CB, CE16 * 40 70 *PQ
LP902055-2S7.41100UN38.318 * 20 57 *PQ
LP4030100-2S7.41400UN38.38 * 30 102 *PQ
LP603048-3S11.1900EN6213319 * 30 50 *PQ
LP603450-3S11.11200UN38.319 * 34 52 *PQ
LP285272-5S18.51000UL1642, IEC62133, CE, UN38.3, PQ
LP403274-6S22.21000UN38.3, CQC31 * 33 78 *PQ
LP4527106-6S22.21400UN38.327 * 27 108 *PQ
LP5234503.71000IEC62133, CE, REACH, UN38.3, RoHS, CCC5.2 * 34 52 *
LP8050603.73000CCC, RoHS, CE8 * 50 62 *
LFP1925603.21800UN38.319 * 25 62 *PQ
LFP1430603.21800UN38.314 * 30 62 *PQ
LFP5030353.2300ROHS5 * 30 35 *PQ
IFR186503.21500UN38.3Ø18.5 * 65PQ
18650-30Q-2P3.76000CB19 * 37 67 *PQ
18650-2S7.42000UN38.319 * 37 67 *PQ
18650-2S2P7.45200KC, CB19*74*67, 37*37*71PQ
18650-2S2P7.46360UN38.319*74*67, 37*37*71PQ
18650-2S3P7.49000UN38.319*115*67, 37*56*71PQ
18650-3S11.12550UN38.3, GB3124119 * 56 71 *PQ
18650-3S11.12600KC, CB, UN38.3, GB31241, PQ
INR145003.7800UN38.3, PQ
ICR14500-2S7.4800UL2054, CB, CE, UN38.3, RoHS, REACH15 * 30 50 *

Kiểm tra chứng chỉ pin

Thêm chứng chỉ mô hình pin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tiết kiệm 20% chi phí cho đơn hàng